Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
Landskapsanalyse for Nordfjella
22. mars 2012
Aurland Naturverkstad har på oppdrag fra planprosjektet utarbeidet en landskapsanalyse. Hensikten er å styrke kunnskapsgrunnlaget.
 
Landskapsanalyse for Nordfjella
9. september 2011
Som ledd i arbeidet med den regionale planen skal det utarbeides en landskapsanalyse for Nordfjella. Aurland Naturverkstad har fått dette oppdraget og er i gang med arbeidet. Prosjektet skal fullføres innen 15. november. Oppdragsbeskrivelsen kan leses her.
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish