Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
Friluftsliv og turisme
2. juli 2012
Fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) foreligger nå rapporten Friluftsliv og turisme i Nordfjella villreinområde (NINA-Rapport 830). Følg denne linken: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/850.pdf. Rapporten presenterer data om ferdsel og villrein i dette fjellområdet.
Les hele saken
Rapport om ferdsel i Nordfjella
4. juli 2011
Norsk institutt for naturforskning (NINA) arbeider med en ferdselsundersøkelse i Nordfjella. Første rapport, NINA-Rapport 703, fra er nå klar. Den kan leses her
Dette er en
oppsummerende rapport. I Rapport nr. 2, som  kommer ca. 1. september, legges det mer vekt på en kartbasert fremstilling og resultatene settes inn i en villreinfaglig og turisme sammenheng.
 
 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish