Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
Villreinen i Nordfjella
18. november 2011
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i samarbeid med Norsk Villreinsenter (NVS) nå fullført sitt arbeid med å beskrive og kartlegge villreinens biologiske funksjonsområde i Nordfjella. Se lenker til selve rapporten og kartet her. Arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). Rapporten vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag for det regionale planarbeidet. 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish