Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintMøte i Nordfjellarådet og Hardangerviddarådet 8. november 2017
14. november 2017
8. november 2017 ble det gjennomført et fellesmøte mellom Nordfjellarådet og Hardangerviddarådet.
Hovedtemaet var skrantesjuke, men det var også foredrag om verdiskaping. 
Powerpointer fra de fleste foredragene kan leses på lenker nedenfor.
 
CWD/skrantesjuke i Nordfjella:
-Hva har skjedd i Nordfjella denne sommeren og høsten? v/Lars Nesse, CWD-koordinator for Nordfjellakommunene
-Hva skjer etter årets jakt? v/Erik Lund, Miljødirektoratet
-
Hvordan vurderer sentrale matmyndigheter situasjonen nå? v/Hallgeir Herikstad, Mattilsynet
-Hvordan opplever rettighetshaverne i Nordfjella situasjonen? v/Sigmund Tveithagen
-
Kommunene si rolle i håndtering av CWD v/Alf Olsen, rådmann i Lærdal kommune

Verdiskaping:
-Verdiskaping basert på natur- og kulturressurser v/Roar Werner Vangsnes, Distriktssenteret
-
Verdiskaping knyttet til villreinfjellet – om Europeiske villreinregioner og nytt verdiskapingsprogram v/Vemund Jaren, Miljødirektorratet
 
Les møtereferatet her.
 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish