Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintHandlingsprogram for 2015-2018
28. september 2016
Handlingsprogram for Nordfjella, perioden 2015-2018 ble vedtatt i Hordaland fylkeskommune 10.03.2015, i Buskerud fylkeskommune 29.04.2015 og i Sogn og Fjordane fylkeskommune 19.04.2016. Handlingsprogrammet utdyper handlingsdelen i den regionale planen. Det kan leses her.
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish