Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintTrykket planrapport
13. oktober 2014
Regional plan for Nordfjella er nå trykket opp.
Rapporten blir delt ut til alle medlemmer i berørte kommunstyrer og fylkesting. Andre interesserte kan få tilsendt et eksemplar ved å henvende seg til prosjektleder Ellen Korvald. Send e-post til ellen.korvald@bfk.no
Pdf-fil av planrapporten kan lastes ned her.
Pdf-fil av plankartet kan lastes ned her.
 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish