Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintRegional plan for Nordfjella er nå vedtatt
20. juni 2014
Den regionale planen er nå enstemmig vedtatt i alle tre fylkesting. Vedtakene er i samsvar med styringsgruppas anbefaling. Se mer om sluttbehandlingen nedenfor.  
Lenker til vedtatt planrapport og plankart.
 
I Sogn og Fjordane vedtok fylkestinget også et nytt punkt 4:
Tillegg til handlingsplanen, punktet vassdragskonsesjonar i vilkårsrevisjonar: Berørte kommunar må delta i det skisserte prosjektet og i dialogmøte.
 
Dette vil bli ivaretatt når handlingsprogrammet utarbeides. 
 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish