Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintStyringsgruppas planforslag
7. mars 2014
Styringsgruppa for den regionale planen har nå avsluttet sitt arbeid, og konkludert med et enstemmig planforslag. 
I løpet av våren skal dette til politisk behandling i fylkesutvalgene og fylkestingene i de tre fylkene.
Les plandokumentene ved å klikke nedenfor:

Referat fra siste styringsgruppemøt kan leses her

 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish