Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintMøte i styringsgruppa
20. desember 2013
Det er møte i styringsgruppa for den regionale planen den 6. januar. Møtet holdes på Geilo.
Følgende sakspapirer er sendt ut:
 
Oppsummering av høringsuttalelser
- Forslag til revidert planrapport
Kartskisse med forslag til endringer
- Alle innkomne høringsuttalelser. Se link til disse i egen sak. 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish