Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintHøringsuttalelser
20. desember 2013
Høring og offentlig ettersyn av den regionale planen er gjennomført.
Det kom inn 49 høringsuttalelser. Uttalelsene er samlet i to dokumenter med fortløpende nummerering. Se del 1 (uttalelse 1-25) og del 2 (uttalelse 26-50).
Følgende sendte inn uttalelse:

1.    Riksantikvaren

2.    Direktoratet for mineralforvaltning

3.    Forsvarsbygg

4.    Statsskog

5.    Statens vegvesen

6.    Jernbaneverket

7.    Miljødirektoratet

8.    Nærøyfjorden vernestyreområde

9.    Hallingskarvet nasjonalparkstyre

10. Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd

11. Fylkesmannen i Buskerud

12. Fylkesmannen i Hordaland

13. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

14. Ål kommune

15. Hol kommune

16. Hemsedal kommune

17. Voss kommune

18. Ulvik herad

19. Aurland kommune

20. Lærdal kommune

21. utgår

22. DNT Oslo og omland

23. Bergen turlag

24. Norges Jeger- og Fiskerforbunds fylkeslag i Buskerud og Hordaland

25. Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane

26. Foreningen visitrallarvegen.no

27. Hemsedal utmarksservice (HUS)

28. Skistar Norge, avd. Hemsedal

29. E-CO Energi

30. Østfold Energi

31. Hemsedal Turisttrafikklag

32. Villreinutvalet for Nordfjella

33. Buskerud Bondelag

34. Ål Bondelag

35. Hemsedal bondelag

36. Hol sankelag, Hol bondelag, Hol småfelag

37. Ola Vaagan Slåtten, Hol

38. Stein Laurud, Solveig Bakkegård og Hans Olav Grostølen, Geilo

39. Ola Tore Larsgard Kirkeluten, Hovet

40. Anne Stine Bindli, Geilo

41. Hovet og Sudndalen Grunneierlag

42. Grunneiere på Flæ og Halso sameige, Ål og Hemsedal

43. Holdeskardet og Venebotn sameige, Hemsedal

44. Nils Trygve Gjeldokk, Ål

45. Halvard Espegard, Leveld

46. Grunneiere i Ål v/Botolv Berg Bråtalien

47. Herman Rabbestøl, Hovet

48. Knut Sletto, Hovet

49. Urevassbotn AS v/Guro Villand

50. Østre Hol Tamreinlag v/Knut Sletto

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish