Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintStyringsgruppas planforslag
9. juli 2013
Styringsgruppa drøftet forslag til Regional plan for Nordfjella i sitt møte 6. og 7. juni og samlet seg da om et planforslag. Dette består av plankart og planrapport med retningslinjer (i kap. 6.3). Se også et forenklet illustrerende plankart her (kart 10 i rapporten).
Planforslaget skal til behandling i fylkesutvalgene i Sogn og Fjordane, i Hordaland og i Buskerud i siste halvdel av august for vedtak om offentlig ettersyn og høring. Det legges etter dette opp til en bred høring fram til 1. november. Det blir gitt mer informasjon om høringen etter fylkesutvalgenes behandling.
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish