Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintMøte i styringsgruppa 6. og 7. juni 2013
31. mai 2013
Det er styringsgruppemøte for den regionale planen torsdag 6. og fredag 7. juni på Geilo.
Hovedsak i møtet er å drøfte forslag til plan etter at intern høring er gjennomført og konsekvensutredning utarbeidet. Følg lenkene nedenfor for å lese innkalling og møtepapirer:

Konsekvensutredningen ligger på NINAs nettsider. Følg denne linken: http://www.nina.no/Publikasjoner/Publikasjon.aspx?pubid=8916

 

 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish