Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintKonsekvensutredning
22. mars 2013
Som ledd i arbeidet med regional plan for Nordfjella skal det lages en konsekvensutredning. Dette gjennomføres samtidig med den interne høringen og vil sammen med intern høring gi viktige innspill til styringsgruppas neste plandrøfting.
For å få belyst særlig viktige spørsmål i planarbeidet er det definert to delprosjekter, - konsekvenser for villrein og konsekvenser for reiseliv og annet friluftsliv. Se oppdragsbeskrivelsen her.
Prosjektet mottok flere tilbud. Konsulentfirmaet Mimir og forskningsinstitusjonen NINA (Norsk institutt for naturforskning) fikk oppdraget. De ga et felles tilbud på begge delprosjektene der de ser begge delprosjektene i sammenheng.
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish