Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintProsjekt om villrein som reiselivsattraksjon
20. desember 2012
Kan villreinen være en ressurs for reiselivet?
Mimir har på oppdrag av Buskerud fylkeskommune gjennomført et prosjekt som belyser dette spørsmålet. Både reiselivsaktører og miljøfaglige aktører, i og utenfor Buskerud, har deltatt i prosjektarbeidet.
Ler mer om forprosjektet her: http://www.fylkesdelplan-hardangervidda.no/.
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish