Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintÅpent møte om Nordfjellaplanen
29. august 2012
Ca. 40 personer deltok i informasjonsmøtet om Nordfjellaplanen på Geilo 28. august.
I møtet ble det gitt en oversikt over planprosessen fram til nå, noen viktige brukerinteresser ble nærmere presentert, ordfører Ivar Brevik fra Ål orienterte om sin kommunes forventninger til planarbeidet og fylkesmann Lars Sponheim orienterte om statens forventninger til dette regionale planarbeidet.  
I drøftinger av prosessen framover ble det gikk klart uttrykk for ønske om flere åpne møter. Det tas sikte på et nytt møte i november/desember. Da vil tema være forslag til planløsninger.
Powerpointer fra møtet kan lastes ned nedenfor.
 
Innledninger som ble holdt i møtet:

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish