Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintVelkommen på åpent møte 28. august
24. august 2012
Det inviteres til åpent møte om det regionale planarbeidet. Møtet holdes 28. augst kl. 11.00 - 15.00 på Highland Hotell på Geilo, og er åpent for alle interesserte. I møtet vil det bli gitt orientering om planprosessen og dessuten satt fokus på noen brukerinteresser og forventninger. Det blir også tid til spørsmål og debatt.
Påmelding: mail til ellen.korvald@bfk.no eller telefon 32 80 87 00.

Program:

Velkommen v/styringsgruppeleder Runolv Stegane, fylkespolitiker i Buskerud
Planarbeidet fram til nå v/prosjektleder Ellen Korvald
 
Innledninger om noen brukerinteresser i Nordfjella:
· Villrein v/Lars Nesse, leder i villreinutvalget i Nordfjella
· Reiseliv v/Ragnhild Kvernberg, RePlan as og Hallingdal Reiseliv
· Vassdragsregulanter v/Per-Arne Torbjørnsdal, E-CO Energi
 
Enkel lunsj
 
Innledninger fra to av styringsgruppas medlemmer om deres fokus i planprosessen
· Ivar Magne Brevik, ordfører i Ål kommune
· Lars Sponheim, fylkesmann i Hordaland
 
Videre planarbeid v/prosjektleder Ellen Korvald
Spørsmål og debatt
Avsluttende oppsummering v/styringsgruppeleder Runolv Stegane

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish