Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintTyngre inngrep i Nordfjella
10. mai 2012
Aurland Naturverkstad har utarbeidet en oversikt over tyngre inngrep i Nordfjella. Den omhandler vassdragsreguleringer, Forsvarets arealbruk, og jernbane- og vegnett. Se rapporten her.
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish