Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintPlanprogrammet er vedtatt
19. desember 2011
Alle de tre fylkesutvalgene har nå vedtatt Planprogram for Nordfjella. De sluttet seg til styringsgruppas forslag fra 22. august i år. Les endelig planprogram her.
De tre fylkesutvalgene fattet sine vedtak i følgende møter:

·         Hordaland, 10. november 2011

·         Buskerud, 29. november 2011

·         Sogn og Fjordane, 14. desember 2011
 

Det skal denne vinteren gjennomføres lokale prosesser i regi av hver enkelt kommune for å få best mulig oversikt over ulike arealbruksinteresser innenfor utredningsområdet. Administrative kontaktpersoner i hver enkelt kommune er følgende:
- Ål kommune:              Reidun Aaker
- Hol kommune:            Knut Baklid
- Hemsedal kommune:  Lina Sannes Eskerud
- Ulvik kommune:          Ragnhild Røsseland
- Voss kommune:         Gunnar Bergo
- Aurland kommune:      Jan Olav Møller
- Lærdal kommune:       Monika Lysne

I Hemsedal er det allerede gjennomført et åpent møte om planarbeidet. Følgende øvrige møter er per i dag berammet:
·         Ål: 5. januar kl. 18.00 på Tingstugu
·         Aurland og Lærdal: 12. januar kl. 18.30 i Lærdal kulturhus
Spørsmål om prosesser i de ulike kommunene kan rettes til kontaktpersonene listet ovenfor. Mer generelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald, ellen.korvald@bfk.no.

 

 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish