Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintVillrein som reiselivsattraksjon
17. oktober 2011
Miljøverndepartementet finansiert et forprosjket som belyser problemstillingen  villrein som reiselivsattraksjon.
Rapporten kan leses her.
Les også omtale av rapporten på Norsk villreinsenters nettside http://www.villrein.no/Aktueltognytt/tabid/5014/newsid10415/1616/Default.aspx.
Rapporten er utarbediet av MIMIR med Torill Olsson som faglig ansvarlig. Arbeidet er gjennomført i dialog med en prosjektgruppe bestående av Terje Kaldager (Miljøverndepartementet), Bente Bjerknes (reiselivsfaglig rådgiver i Buskerud fylekskommune), Jo Skorem (Norsk villreinsenter Nord), Astrid-Alice Haug (planlegger i Tynset kommune) og Ellen Korvald (regional planlegger i Buskerud fylkeskommune).
Prosjektet planlegges videreført.
 
 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish