Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintPlanprogram
16. september 2011
Styringsgruppa har nå avsluttet sitt arbeid med planprogrammet. Styringsgruppas endelige forslag til planprogram for Regional plan for Nordfjella kan leses her. Det reviderte planprogrammet vil nå gå videre til sluttbehandling i fylkesutvalgene i de tre fylkene.
For tilgang til bedre versjon av kartet som viser utredningsområdet, se her.
 
Forslag til planprogram var på høring fra slutten av mai fram til 15. juli. Totalt kom det inn 28 uttalelser. De kan leses her. Til styringsgruppemøtet 22. august utarbeidet prosjektleder en oppsummering, med vurdering og anbefaling, av de 26 uttalelsene som var kommet innen fristen. Denne kan leses her.
Styringsgruppa drøftet innkomne uttalelser og gjorde noen endringer i planprogrammet i sitt møte 22. august. Referat fra styringsgruppemøtet, som bl.a. oppsummerer endringene styringsgruppa vedtok, kan leses her.

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish