Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintReferanseforum 23. mai 2011
4. juli 2011
Første referanseforum for Nordfjella ble gjennomført 23. mai 2011. Dette er i praksis et åpent møte for informasjon og dialog om det regionale planarbeidet som pågår. Drøyt 40 personer møtte.
Følgende foredrag ble holdt:
 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish