Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
Forslag til utredningsområde
6. juni 2011
Forslag til utredningsområde for regional plan for Nordfjella framgår av dette kartet. Avgrensningen vil bli drøftet nærmere etter høringen. 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish