PrintForedrag på møter 2011
4. juli 2011
Nedenfor følger en forløpende liste av faglige foredrag holdt på ulike møter om Regional plan for Nordfjella:
 
Styringsgruppemøte 23. november 2011:
      Landskapsanalyse for Nordfjella
v/Christoffer Knagenhjelm, Aurland Naturverkstad

Administrativt møte 26. september 2011:

      Villrein sin status og leveområde i Nordfjella v/Per Jordhøy, NINA

Styringsgruppemøte 25. mai 2011

Administrativt møte 8. mars 2011:

 Oppstartsmøte 14. oktober 2010

 

 
 
 
Foredrag på møter 2010
4. juli 2011
Nedenfor følger en forløpende liste av faglige foredrag holdt på ulike møter om Regional plan for Nordfjella:
 
Oppstartsmøte 14. oktober 2010