PrintNordfjellrådet er konstituert
28. september 2016
Nordfjellrådet hadde sitt første møte 16. august. Rådet består av en politisk valgt representant fra hver av kommunene og fylkeskommunene, en representant fra hver av Fylkesmennene, fra villreinnemnda og fra villreinutvalgt.
Steinar Berthelsen fra Buskerud fylkeskommune ble valgt til leder, mens Anders Ryssdal fra Sogn og Fjordane fylkeskommune ble valgt til nestleder.
 
Møterereferat kan leses her. Powerpointer fra foredrag og innledninger i møtet kan sees nedenfor.
Faglige innledninger og foredrag i Nordfjellarådet 16. august 2016: