PrintHandlingsprogram for 2015-2018
28. september 2016
Handlingsprogram for Nordfjella, perioden 2015-2018 ble vedtatt i Hordaland fylkeskommune 10.03.2015, i Buskerud fylkeskommune 29.04.2015 og i Sogn og Fjordane fylkeskommune 19.04.2016. Handlingsprogrammet utdyper handlingsdelen i den regionale planen. Det kan leses her.