PrintTrykket planrapport
13. oktober 2014
Regional plan for Nordfjella er nå trykket opp.
Rapporten blir delt ut til alle medlemmer i berørte kommunstyrer og fylkesting. Andre interesserte kan få tilsendt et eksemplar ved å henvende seg til prosjektleder Ellen Korvald. Send e-post til ellen.korvald@bfk.no
Pdf-fil av planrapporten kan lastes ned her.
Pdf-fil av plankartet kan lastes ned her.