PrintRegional plan for Nordfjella er nĂ¥ vedtatt
20. juni 2014
Den regionale planen er nå enstemmig vedtatt i alle tre fylkesting. Vedtakene er i samsvar med styringsgruppas anbefaling. Se mer om sluttbehandlingen nedenfor.  
Lenker til vedtatt planrapport og plankart.
 
I Sogn og Fjordane vedtok fylkestinget også et nytt punkt 4:
Tillegg til handlingsplanen, punktet vassdragskonsesjonar i vilkårsrevisjonar: Berørte kommunar må delta i det skisserte prosjektet og i dialogmøte.
 
Dette vil bli ivaretatt når handlingsprogrammet utarbeides.