PrintStyringsgruppas planforslag
7. mars 2014
Styringsgruppa for den regionale planen har nå avsluttet sitt arbeid, og konkludert med et enstemmig planforslag. 
I løpet av våren skal dette til politisk behandling i fylkesutvalgene og fylkestingene i de tre fylkene.
Les plandokumentene ved å klikke nedenfor:

Referat fra siste styringsgruppemøt kan leses her