PrintM√łte i styringsgruppa
20. desember 2013
Det er møte i styringsgruppa for den regionale planen den 6. januar. Møtet holdes på Geilo.
Følgende sakspapirer er sendt ut:
 
Oppsummering av høringsuttalelser
- Forslag til revidert planrapport
Kartskisse med forslag til endringer
- Alle innkomne høringsuttalelser. Se link til disse i egen sak.