PrintReferat fra styringsgruppemøte 6. og 7. juni
9. juli 2013
Et kort referat fra styringasgruppemøtet 6. og 7. juni 2013 kan leses her. Se selve rapporten og plankartet i egen artikkel.