PrintVillreinen i Nordfjella
18. november 2011
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i samarbeid med Norsk Villreinsenter (NVS) nå fullført sitt arbeid med å beskrive og kartlegge villreinens biologiske funksjonsområde i Nordfjella. Se lenker til selve rapporten og kartet her. Arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). Rapporten vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag for det regionale planarbeidet.