Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintMøte i Nordfjellrådet om skrantesjuke.
31. mars 2017
Nordfjellarådet hadde 14. mars møte om CWD/skrantesjuke. Møtet ble gjennomført i samarbeid med Hardangerviddarådet.
Se lenker til faglige foredrag nedenfor:
  Referat fra møtet ligger her.
 
Nordfjellrådet er konstituert
28. september 2016
Nordfjellrådet hadde sitt første møte 16. august. Rådet består av en politisk valgt representant fra hver av kommunene og fylkeskommunene, en representant fra hver av Fylkesmennene, fra villreinnemnda og fra villreinutvalgt.
Steinar Berthelsen fra Buskerud fylkeskommune ble valgt til leder, mens Anders Ryssdal fra Sogn og Fjordane fylkeskommune ble valgt til nestleder.
 
Møterereferat kan leses her. Powerpointer fra foredrag og innledninger i møtet kan sees nedenfor.
Les hele saken
Handlingsprogram for 2015-2018
28. september 2016
Handlingsprogram for Nordfjella, perioden 2015-2018 ble vedtatt i Hordaland fylkeskommune 10.03.2015, i Buskerud fylkeskommune 29.04.2015 og i Sogn og Fjordane fylkeskommune 19.04.2016. Handlingsprogrammet utdyper handlingsdelen i den regionale planen. Det kan leses her.
 
Tidligere artikler:
13.10.2014 Informasjon om villrein
13.10.2014 Trykket planrapport
20.06.2014 Regional plan for Nordfjella er nå vedtatt
06.06.2014 Sluttbehandling av regional plan
07.03.2014 Styringsgruppas planforslag
20.12.2013 Møte i styringsgruppa
20.12.2013 Høringsuttalelser
18.09.2013 Åpne informasjonsmøter
02.09.2013 Høring og offentlig ettersyn
09.07.2013 Referat fra styringsgruppemøte 6. og 7. juni

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish