Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintMøte i Nordfjellarådet og Hardangerviddarådet 8. november 2017
14. november 2017
8. november 2017 ble det gjennomført et fellesmøte mellom Nordfjellarådet og Hardangerviddarådet.
Hovedtemaet var skrantesjuke, men det var også foredrag om verdiskaping. 
Powerpointer fra de fleste foredragene kan leses på lenker nedenfor.
 
CWD/skrantesjuke i Nordfjella:
-Hva har skjedd i Nordfjella denne sommeren og høsten? v/Lars Nesse, CWD-koordinator for Nordfjellakommunene
-Hva skjer etter årets jakt? v/Erik Lund, Miljødirektoratet
-
Hvordan vurderer sentrale matmyndigheter situasjonen nå? v/Hallgeir Herikstad, Mattilsynet
-Hvordan opplever rettighetshaverne i Nordfjella situasjonen? v/Sigmund Tveithagen
-
Kommunene si rolle i håndtering av CWD v/Alf Olsen, rådmann i Lærdal kommune

Verdiskaping:
-Verdiskaping basert på natur- og kulturressurser v/Roar Werner Vangsnes, Distriktssenteret
-
Verdiskaping knyttet til villreinfjellet – om Europeiske villreinregioner og nytt verdiskapingsprogram v/Vemund Jaren, Miljødirektorratet
 
Les møtereferatet her.
 
 
Møte i Nordfjellrådet om skrantesjuke.
31. mars 2017
Nordfjellarådet hadde 14. mars møte om CWD/skrantesjuke. Møtet ble gjennomført i samarbeid med Hardangerviddarådet.
Se lenker til faglige foredrag nedenfor:
  Referat fra møtet ligger her.
 
Nordfjellrådet er konstituert
28. september 2016
Nordfjellrådet hadde sitt første møte 16. august. Rådet består av en politisk valgt representant fra hver av kommunene og fylkeskommunene, en representant fra hver av Fylkesmennene, fra villreinnemnda og fra villreinutvalgt.
Steinar Berthelsen fra Buskerud fylkeskommune ble valgt til leder, mens Anders Ryssdal fra Sogn og Fjordane fylkeskommune ble valgt til nestleder.
 
Møterereferat kan leses her. Powerpointer fra foredrag og innledninger i møtet kan sees nedenfor.
Les hele saken
Tidligere artikler:
28.09.2016 Handlingsprogram for 2015-2018
13.10.2014 Informasjon om villrein
13.10.2014 Trykket planrapport
20.06.2014 Regional plan for Nordfjella er nå vedtatt
06.06.2014 Sluttbehandling av regional plan
07.03.2014 Styringsgruppas planforslag
20.12.2013 Møte i styringsgruppa
20.12.2013 Høringsuttalelser
18.09.2013 Åpne informasjonsmøter
02.09.2013 Høring og offentlig ettersyn

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish